استخدام نیلسان الکترونیک

استخدام در گروه فنی مهندسی نیلسان الکترونیک

گروه فنی مهندسی نیلسان الکترونیک در راستای توسعه و جزب متخصصین مجرب در رشته الکترونیک و علاقمندان به تعمیرات تخصصی تلویزیون اقدام به جذب و استخدام نیروهای متخصص می نماید جهت دعوت به همکاری فرم استخدامی وب سایت نیلسان الکترونیک زیر پست را پر نموده و ارسال نمایید

گروه فنی مهندسی نیلسان الکترونیک